ГУ̀ШАВЕЦ

ГУ̀ШАВЕЦ1, мн. ‑вци, м. Диал. Чапла.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ГУ̀ШАВЕЦ

ГУ̀ШАВЕЦ2, мн. ‑вци, м. Диал. Рогач с голяма отпусната гуша, както у воловете.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква