ГУ̀ШАВОСТ

ГУ̀ШАВОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Заболяването гуша. Най-много болни с гуша има в Благоевградски окръг. В някои селища на тези ендемични огнища гушавостта е засегнала повече от половината от населението. М. Василев и др., ВБ, 532.

Списък на думите по буква