ГУША̀СВАНЕ

ГУША̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гушасвам.

Списък на думите по буква