ГУ̀ШВАНЕ

ГУ̀ШВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гушвам и от гушвам се.

Списък на думите по буква