ГУ̀ШЕНЕ

ГУ̀ШЕНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гуша1 и от гуша се. С гушене, с шепнене, с кашлене иззобаха уводната статия и като надзърнаха сам-там из вестника, узнаха и се убедиха най-сетне, че работата е свършена. Ал. Константинов, БГ, 97.

ГУ̀ШЕНЕ

ГУ̀ШЕНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от гуша2 и от гуша се.

Списък на думите по буква