ГУ̀ШКАМ

ГУ̀ШКАМ1, ‑аш, несв., прех. и обикн. с др. същ. с предл в или до. Притискам нежно (глава, лице, цялото си тяло) до някого или до нещо, търсейки или давайки топлина, утеха, закрила, обич и под. Гушкам детето до себе си.

ГУ̀ШКАМ СЕ несв., непрех. Обикн. с предл. в или до. Притискам се до някого или до нещо, за да намеря или дам топлина, утеха, закрила, обич и под. В такива минути тя се гушкаше до него, кротка и мълчалива, като малко бяло агънце. Елин Пелин, Съч. I, 90. Нанкай, облаченце бяло в слънчев ден! / .. / Люли, люли... Гушкай се до мен, / мое горско, пъргаво еленче... О. Орлинов, П, 60.

ГУ̀ШКАМ

ГУ̀ШКАМ2, ‑аш, несв., прех. Диал. Бързо потапям, гуркам, гурвам.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква