ГУ̀ШКАНЕ

ГУ̀ШКАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гушкам1 и от гушкам се.

ГУ̀ШКАНЕ

ГУ̀ШКАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от гушкам2.

Списък на думите по буква