ГУ̀ШНИЧЕ

ГУ̀ШНИЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гушница.

— От Т. Панчев, Допълнение на бългрския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква