ГУ̀ЩЕР

ГУ̀ЩЕР м. 1. Четириного влечуго с удължено, покрито с люспи тяло и с тънка заострена опашка, което се храни предимно с насекоми, има защитна окраска, близка до цвета на околната среда и обикн. се размножава чрез яйца. Lacertidae. Юрталана пое надолу.. Беше тихо, спокойно, задушно.. Само от време на време, когато минаваше през тревясалите синори, в краката му се стрелкаше пъргав гущер. Г. Караславов, С, 34. Стори му се внезапно, че в тишината на слънчевия ден,.., в изгорялата трева и гущерите, които пробягваха лениво между камъните, имаше нещо страшно. Д. Димов, Т, 357. Един голям гущер пропълзя по стената бърз като невестулка, налапа мимоходом някакво насекомо.. и спря край тоалетната лампа. П. Вежинов, ДМ, 85. Най-едрият нашенски гущер е големият иви‑

чест гущер, който достига на дължина до 48 см. К, 1963, кн. 8, 10. В слънчево време по открити и припечни места, по камъни и дървета най-често се среща стенният гущер.. Окраската на тялото му е кафявозелена с черни петна и ивици. Зоол VII кл, 87. Горски гущер. Живороден гущер. Зелен гущер. Змиеок гущер. Ливаден гущер.

2. Само мн. Зоол. Подразред влечуги, четириноги или по-рядко безкраки, обикн. с удължено (до 3 м.), покрито с люспи тяло и с дълга опашка, някои от тях месоядни. Sauria или Lacertilia.

3. Прен. Жарг. Американски долар. На чейнч борсата пред кино "Балкан" курсовете на долара имаха малък марж. Но обратно на прогнозите гущерът не падна под 18 лева. 168 часа, 1991, бр. 19, 3. — Това заведение съм го взела за 20 000 долара за сезона. Ако пусна достъпни цени, как ще събера 20-те хиляди гущера? 24 часа, 1998, бр. 22, 14. Черният курс твърдо държеше 3 лева за гущер под контрола на родната милиция. 168 часа, 2000, бр. 42, 18. За 30 — 40 гущера маговете ще ви направят индивидуален талисман за късмет. Шок, 2001, бр. 17, 4.

Бълвам зелени гущери; бълвам змии и гущери. Разг. Блювам зелени гущери; блювам гущери и жаби (чемери). Диал. Обикн. срещу някого. В силно раздразнено състояние съм и говоря язвително, с озлобление, с омраза срещу някого или по някакъв повод. Мащехата гледала златното си заварениче, бълвала гущери от яд и чакала да си дойде и нейното [дете]. Христом. КМ II, 175. — Гущери бълват Омировите унуци на всекий знак за автономна България. СПл, 1876, бр. 29, 115. И в последния ден бълваше змии и гущери срещу своя силен и неуязвим противник. Т. Влайков, Съч. III, 257. Бързам като гущер въз (връз) баир. Диал. Ирон. Вървя много бавно, мудно. Позеленявам / позеленея като гущер. Силно се разгневявам, ядосвам. Велчо беше зинал да му каже нещо, а дядо Хаджия, позеленял от яд като гущер, готвеше се да избълва нещо страшно срещу дяда Славча. Т. Влайков, Съч. I, 156.

Списък на думите по буква