ГУ̀ЩЕРОВ

ГУ̀ЩЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до гущер. Женските са снесли яйца в земята, гущеровото яйце е меко, като гумено е, яйцата са се излюпили и големите гущери са извели децата по стената нагоре. Й. Радичков, СР, 119.

2. Който е присъщ на гущер, който е като на гущер; гущерски. Защото стаята винаги бе изглеждала на Жак като тихо гнездо на сигурността след премеждията на нощта, и гущеровият цвят на тия комбинезони бе цветът на разрушението и смъртта. Б. Райнов, ДВ, 198. И тъй драго ѝ кимваше с глава и я поглеждаше с разногледите си гущерови очи, че Карамфила скоро започна да се осъжда как не я беше грях и тя да се гнуси от съседката си. Н. Каралиева, Н, 182.

Списък на думите по буква