ГЪ̀БАВ

ГЪ̀БАВ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. Който е обрасъл с гъби1; гъбясал (Н. Геров, РБЯ).

Гъбав с пари (алтъни, долари). Разг. Пренебр. Който има много пари; много богат. — Гъбав е с пари, но те са закопани и счупена пара не дава... Сякаш — змия му е в кисията. Ив. Вазов, Съч. VIII, 154. Той [обвиняемият] бутна калпака си над кривото си око.. и лукаво отвърна:.. — Ама корав кешишин, брей!.. Гъбав е, гъбав, ти казвам, с алтъни! К. Константинов, СЧЗ, 37. — Точно така — бил голяма скрънза и муфтаджия, въпреки че бил гъбав с долари и вносни неща от колети. Тарас, СГ, 95.

ГЪ̀БАВ

ГЪ̀БАВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Мек и шуплив като морска гъба, сюнгер.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ГЪ̀БАВ

ГЪ̀БАВ3, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Болен от болестта гъба, проказа.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ГЪ̀БАВ

ГЪ̀БАВ4, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Гъбаво дърво. Остар. Корков дъб; гъ‑

бово дърво. Главни произведения на Португалия са:.., гъбаво дърво, сол и вълна. Й. Груев, УЗ, 93.

Списък на думите по буква