ГЪБА̀РКА

ГЪБА̀РКА ж. Жена гъбар. Стара гъбарка бързаше към пазара с кошница гъби.

Списък на думите по буква