ГЪБА̀РНИК

ГЪБА̀РНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Помещение, специално пригодено за изкуствено отглеждане на гъби за ядене, за гъбопроизводство. Най-напред направиха опит, като обзаведоха първия гъбарник.. И ето от седмица насам вече се берат гъби за пазара. РД, 1960, бр. 259, 2. Механизацията е освободила работна ръка, която стопанството е заангажирало в някои свои предприятия: модерен консервен комбинат, фуражен цех, гъбарник, пясъчни кариери и над 50 други различни дейности. Пог., 1970, бр. 7, 4.

Списък на думите по буква