ГЪБА̀РЧЕ

ГЪБА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гъбар. — Колко много гъбки.. Тичайте!.. Щом ги видя, мухоморката се зарадва много. — Ах, какъв късмет имам аз! — изсъска тя. Както съм се маскирала като безобидна печурка, все някое от тия неопитни гъбарчета ще се излъже да ме откъсне. Хи, хи, хи! П. Бобев, ЗП, 24.

Списък на думите по буква