ГЪ̀БЕН

ГЪ̀БЕН1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е направен, сготвен от гъби1 или е получен от гъба1. Гюрга донесе голяма тенджера с вкусна гъбена чорба, от която излизаше ароматна пара. Ем. Станев, ПЕГ, 26. — За празниците ще си я пременя аз моята бабичка! Тя ми вари в гърнето чудесна гъбена чорбица. И като потри доволен ръце, старецът си заглади мустаците и се обърна назад. А. Каралийчев, ТР, 33. — Ами гъбено семе не бива ли да посеем, бе Митко? — обади се Каракуна Иван. Изсмяха се всички. Ц. Церковски, Съч. III, 253.

Прост като гъбена чорба (чорбица). Разг. Много прост. Стефан бе чувал за тези доклади, но не бе ги чел. Изчерви са като момиче от срам: "Ех, съвсем ме смаза ти, братле, ние тук нищичко не разбираме... Прости сме като гъбена чорбица..." К. Калчев, ЖП, 72.

ГЪ̀БЕН

ГЪ̀БЕН2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Който е направен от гъба5; корков. Тръстено (или дървено) масурче са напълни с барут, на единия край устата му са залепени с хартийка, на другия — са затикнати с дървена или гъбена затикалка. Лет., 1876, 91.

ГЪ̀БЕН

ГЪ̀БЕН3, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. 1. Който принадлежи на гъба1. Но гъбата има и подземен орган — гъбичина. Тя се състои от проникващи в почвата бели гъбни нишки. Бтн V и VI кл (превод), 169. При лишеите се образуват многобройни размножителни телца (соредии), съдържащи гъбни хифи и водорасли. ОБиол. Х кл, 63. Зоната между 1400 и 1600 м, която обхваща горната част на буковия и по-голямата част от смърчовия пояс на Витоша, е с по-голяма и по-постоянна влажност и навярно поради това е най-богата на гъбни видове. Пр, 1953, кн. 6, 3.

2. Който е свързан със стопанското използуване на гъбите за ядене. Гъбарството ни донесе.. и немалко неприятности. Превърна се в цял проблем.. Новият началник.. от всичко разбираше, разбираше и от гъбния въпрос. Ас. Станоев, П, 142-143.

Гъбни болести. Причиняваните на културните растения от различни класове гъби1 заболявания, срещу които се води борба с агротехнически средства, докато при насекомите-вредители (колорадски бръмбар, плодови червеи и др.) аналогичният тип заболявания (от паразитни гъби) се използва в биологичната война за изтребването им. Калиевите торове способствуват за натрупване на захари в плодовете и засилват съпротивлението на плодовете към гъбни заболявания. П. Даскалов и др., ТК, 59. Например пшеницата страда много от гъбна болест — ръжда. Е. Стефанов, ППР (превод), 94.

Списък на думите по буква