ГЪ̀БИ

ГЪ̀БИ, гъ̀бя, гъ̀бе, мн. гъ̀би, прил. Остар. Гъбен1. Гъбя чорбица. Гъбя каша.

Списък на думите по буква