ГЪ̀БИЧКА

ГЪ̀БИЧКА1 ж. 1. Умал. от гъба1; гъбица1, гъбка. Младоците избуяха край него, разпериха ластари и поеха нагоре. И колкото се вдигаха те към небето, толкова той [Петър Остенят] съхнеше също като черешата, докато остана от него само дънерът — сух и непотребен, пречупен от бурята, обрасъл с лишеи и цинколяви гъбички. Кл. Цачев, ГЗ, 79.

2. Само мн. Мед. Паразитни видове низши растителни организми със смесени черти на бактерии и прости гъби, които предизвикват у човека заболявания по кожата между пръстите на краката или по стъпалата, а понякога и по ноктите. Болестта [гъбично заболяване] се причинява от особен род гъбички, от които човек може да се зарази в баните (от налъмите), по плажовете (от пясъка, почвата и др.). РД, 1966, бр. 247, 2.

3. Само мн. Биол. Квасни гъбичики. Прясно приготвените сокове от дъбилни материали бързо преминават във ферментация чрез дейността на гъбички и бактерии и се образуват обикновено оцетна и млечна киселина. Ст. Младенов и др., ОТК, 109.

Квасни гъбички. Биол. Род първичноторбести гъби, които се развиват предимно в захарна среда и предизвикват спиртна и друга ферментация; дрожди. Saccharomyces. Днес по безспорен начин е установено, че спиртната ферментация представлява сложен биохимичен процес, предизвикан от квасните гъбички (дрожди) и някои други микроорганизми. Ив. Златев и др., МЗ, 65. Когато наблюдаваме с микроскоп препарат от хлебна или бирена мая, виждат се много овални дребни клетки — квасни гъбички. Те са едноклетъчни гъби, които се хранят сапрофитно. Размножават се чрез пъпкуване. Бтн VI кл, 82.

ГЪ̀БИЧКА

ГЪ̀БИЧКА2 ж. Умал. от гъба2. При студеното дълготрайно къдрене са необходими следните пособия и материали:.. По-голямо парче гъбичка или мека четка, по форма подобна на бръснарската, без металически части по нея. Г. Георгиев и др., ФПБ, 83.

ГЪ̀БИЧКА

ГЪ̀БИЧКА3 ж. Остар. и диал. Умал. от гъба5. Като ся напълни щофа догоре.., запушва ся с пробка (гъбичка) добре, за да не може да издиша. ЦВ, 1859, бр. 443, 4.

Списък на думите по буква