ГЪ̀БИЩЕ

ГЪ̀БИЩЕ мн. ‑а, ср. Място, където растат гъби.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

ГЪБЍЩЕ

ГЪБЍЩЕ, мн. ‑а, ср. Увел. от гъба1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква