ГЪБОТВО̀РКА

ГЪБОТВО̀РКА ж. 1. Широко разпространена, неголяма (до 4 см) пеперуда със сивокафяви на зигзаговидни ивици криле — у мъжките, и с жълтеникавобели на тъмни ивици криле — у женските, гъсениците на която са опасни вредители на горските и овощните култури, защото нагризват листата. Lymantria dispar. Най-опасният вредител между насекомите, който напада нашите гори особено в сушави години и в годините след тях, е пеперудата гъботворка. Ив. Димитров, ОП, 7. Да направим екскурзия из някоя дъбова гора, нападната от гъсениците на пеперудата гъботворка. Тъжно впечатление правят оголените клони, по които пъплят към още неунищожените листа хиляди гъсеници. М. Йосифов, НСН, 5. Унищожава [косът] гъсениците на гъботворката и на зимната пеперуда. Вл. Помаков, ПДП (превод), 53-54.

2. Само мн. Зоол. Семейство, обикн. средно големи, нощни пеперуди със закръглени, леко оцветени предни крила, гъсениците на които са опасни вредители на горските и овощните насаждения. Lymantridae.

Списък на думите по буква