ГЪБЯ̀СВАНЕ

ГЪБЯ̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от гъбясвам

Списък на думите по буква