ГЪ̀ВКАВ

ГЪ̀ВКАВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който лесно се превива, огъва. Той беше едър, висок,.., носеше гъвкав каучуков камшик, с който.. постоянно нервно и заплашително удряше по ботуша си. П. Михайлов, МП, 38. Кметът го [чичо Рало] погледна за миг и продължи да пляска с гъвката металична линия по масата с видимо удоволствие. И. Волен, МДС, 69. Ще изкорени [Колю] старата черница и на нейно място нова къща ще издигне. За вратника ще донесе от гората млада, гъвкава леска. К. Петканов, СВ, 61. Той за последен път се увери, че съвсем не беше хубава.., само хубавите руси коси, гъвкави и блестящи, можеха да привлекат погледа. М. Грубешлиева, ПИУ, 211. Оросени от дъжд / зеленеят ливадите. / Гони вятърът младата / гъвкава ръж. Мл. Исаев, ТП, 57. // За човек, чието тяло при движение, обикн. вървеж, се вие, извива се красиво, грациозно. От близкия хълм виждах гъвкавите им тела [на чакалите], които се провираха между храстите. Л. Петков, ПЛ, 10. Момъкът изпълваше вече двадесет и втората си година, среден на ръст, слаб, гъвкав. Й. Вълчев, СКН, 304. Донка се бе събула боса и танцуваше сама едва ли не в някакво изстъпление.. така мяташе голите си красиви крака, сякаш се мъчеше да стигне с тях полилея. Наистина бяха красиви и самата тя бе някак неочаквано гъвкава и пластична. П. Вежинов, НБК, 63. Ана беше стройна, гъвкава девойка, имаше чудесни дълги руси коси. С. Северняк, ИРЕ, 86. // За походка, танц и под. — при който тялото се вие, кърши, извива се красиво, грациозно. Печатарят забеляза, че приставът излезе от казиното и тръгна нагоре по улицата. Походката му бе права, гъвкава, навярно с труд доведена до такова съвършенство. П. Вежинов, ДВ, 37. Склонен да се отдава изцяло и дълбоко на всяко ново занимание, той вървеше с безшумни, гъвкави стъпки зад двамата войводи и се мъчеше да си припомни целия опит на обучението в легията,.., както и многократните съвети на вече опитните в хайдутството приятели. Ст. Дичев, ЗС I, 462. Брат ми играе дяволски красиво всички модерни танци. Движенията му са гъвкави и ритмични. Ст. Христозова, ДТСВ, 45.

2. За език — който съдържа богати изразни възможности. Създали са го [фолклора] хора златоусти, талантливи.., които преоткривали света по своему, обогатявали са непрекъснато езика,.. правили са го по-челичен, гъвкав и музикален. Н. Хайтов, ШГ, 27. Неговият [на де Шеврмон] стих е звучен и гъвкав и картините му са пълни с живот, с движение и с реалистична живописност. С. Радев, Худ., 1909, кн. 8-9, 14. Език свещен на моите деди, / .. / Разбра ли някой колко хубост, мощ / се крий в речта ти гъвкава, звънлива. Ив. Вазов, Съч. II, 47. // За глас — който има богата интонация. Тя [Будевска] има добри наченки, па се вижда изведнъж, че има и школа. Гласът ѝ е гъвкав, но е още слаб за такива силни сцени. Ст. Грудев, АБ, 51.

3. Прен. Който умело използва обстоятелствата и лесно се справя със затрудненията; ловък. А те, разните неща, никога не са точно такива, каквито изглеждат. Това налага и ние да бъдем малко по-гъвкави, по-съобразителни. Д. Талев, ГЧ, 84. За трудния пост в Цариград трябваше в тия времена един човек, който да има много достойнство и да бъде същевременно извънредно гъвкав. С. Радев, ССБ II, 537-538. След като се закрепил на българския престол, Фердинанд желаел да бъде и формално признат от всички държави. Най-лесния път за постигане на това той считал свалянето на Стамболов и съставянето на ново, по-гъвкаво буржоазно правителство. Ист. Х и ХI кл, 211. // За ум, разсъждения и под. — който проявява съобразителност, който насочва поведението, постъпките на човека съобразно с измененията в обстоятелствата, така че да се постигнат успешни или желани резултати. Историята ни го [Ив. Александър] посочва като способен, с гъвкав ум и нелишен от полководчески дарби владетел. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 191. С будния си гъвкав ум и с шопската си упоритост следеше отблизо политическите и социалните борби. М. Кремен, РЯ, 377. Още при първите разговори той [Йоргов] изгуби самообладание. Неговото остроумие, толкоз гъвкаво и непринудено в дамско общество, се стопи. Г. Караславов, Т, 7. По тоя повод между Цанкова и него [екзарха] се почна една дълга полемика.. Екзархът, тънък ум,.., намираше в очарователното си уединение в Ортакьой гъвкави специфични доводи. С. Радев, ССБ I, 232.

4. Който е израз, проява на умение да се вземат пред вид обстоятелствата и да се действа съобразно с тях. Формално Моравия още не бе скъсала със своите сюзерени германците. Ростислав и неговото правителство водеха непосилно гъвкава политика. Й. Вълчев, СКН, 336-337. Стабилна и едновременно гъвкава парична система.

Списък на думите по буква