ГЪ̀ВКАВИЧКО

ГЪ̀ВКАВИЧКО. Нареч. от гъвкавичък.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на бълг. книж. език, 1941.

Списък на думите по буква