ГЪ̀ВКАВО

ГЪ̀ВКАВО. Нареч. от гъвкав. Момчето гъвкаво се изправи. Тъмните му очи блестяха още повече, тънките му изящни ноздри се бяха разширили като на младо зверче. П. Вежинов, ДБ, 21-22. Борис си осигуряваше поддръжка и Наум винаги взимаше страната му,.., но Йоан все гледаше да застане някъде по средата, като хитро и гъвкаво прикриваше симпатията си към младия княз. А. Гуляшки, ЗВ, 83. И в Пловдив, и в София на господин Рифат бяха казали — да се избегне каквато и да била стачка.. Поръчаха му да действуват гъвкаво, да обещават, без да изпълняват, да протакат. Г. Караславов, ОХ III, 216. — Ле-е-е! Ле-е-е-е-и видя как бяга циганката към дома си. Стройната ѝ снага се полюшваше гъвкаво. Н. Каралиева, Н, 169.

Списък на думите по буква