ГЪ̀ВКАВОСТ

ГЪ̀ВКАВОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на гъвкав. Учителката се изправи бързо, леко и тръгна също тъй с бързи, леки стъпки напред. Сега тя изглеждаше по-височка, беше стройна и във всяко нейно движение личеше силата и гъвкавостта на младото ѝ тяло. Д. Талев, ПК, 187. Евреин по произхождение,.., той [Уолф] бе наследил от своята раса и от своята среда извънредна гъвкавост на ума. С. Радев, ССБ I, 122. В старите думи той [Лилиев] умее да влее нова свежест, да изтръгне цялото им звучно богатство, да разкрие музикалната нежност и ритмичната гъвкавост на нашия език. Е. Каранфилов, Б III, 174. Горе на монтажа се научих на най-трудното: на естествени движения.. Никаква скованост, изопнатост или търсена гъвкавост. Бл. Димитрова, ПКС, 338. Хромовите кожи се отличават с изключително голяма якост, мекота и гъвкавост — такива каквито не притежават растително дъбените кожи. Ст. Младенов и др., ОТК, 131.

Списък на думите по буква