ГЪ̀ГЛЕНЕ

ГЪ̀ГЛЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гъгля; гъгнене, гъгливене.

Списък на думите по буква