ГЪ̀ГНЕЩО

ГЪ̀ГНЕЩО. Нареч. Неясно, с гъгнене; гъгниво. Той говореше тихо, но гъгнещо. Ст. Марков, ДБ, 53. — Набий я! — каза Иван Андреев. — Да беше до бой! — гъгнещо отговори Иван Серафимов. В. Пламенов, ПА, 65.

Списък на думите по буква