ГЪ̀ГНЬО

ГЪ̀ГНЬО, ‑то, мн. ‑вци, м. Рядко. Човек, който гъгне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква