ГЪГРЀЦ

ГЪГРЀЦ1 м. Диал. Насекомото гъгрица.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ГЪГРЀЦ

ГЪГРЀЦ2 м. Диал. Бъбривец.

Списък на думите по буква