ГЪДУЛА̀РЧЕ

ГЪДУЛА̀РЧЕ, ‑та, ср. Умал. от гъдулар. Програмата е наредена от двамата учители, учителката и бай Божил кмета, който ще свири на кавал, като поканиха и кьоравото Чоре — гъдуларчето. Р, бр. 252, 1. — Звън, комарче, / гъдуларче, / звън, комарче, / за шамарче; / я до мен се / не допирай / и без време / не умирай! Чичо Стоян, ЧК, 64.

Списък на думите по буква