ГЪЗЛЀ

ГЪЗЛЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гъз; гъзе, гъзенце, гъзица.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква