ГЪ̀КАНЕ

ГЪ̀КАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гъкам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква