ГЪ̀КАТАМЪ̀КАТА

ГЪ̀КАТА-МЪ̀КАТА междум. Диал. Хъката-мъката. — Ти ходил ли си, приятелю?... Гъката-мъката, не съм, ще отговориш. Такааа! Налягай си тогава парцалите и много-много да не знаеш... Г. Караславов, Избр. съч. I, 214. Гъката-мъката, от околийското управление строга заповед, каже, комунистко събрание не се разрешава... Г. Караславов, СИ, 222.

Списък на думите по буква