ГЪ̀КВАНЕ

ГЪ̀КВАНЕ, ср. Разг. Отгл. същ. от гъквам.

Списък на думите по буква