ГЪЛГОТЀВИЦА

ГЪЛГОТЀВИЦА ж. Диал. Глъч, глъчка; гълчава, гълчотевица. Когато бягах, чух гълготевици и попръжни, но аз бях вече далече. Н. Ферманджиев, РХ, 40.

Списък на думите по буква