ГЪЛТА̀ЛО

ГЪЛТА̀ЛО, мн. ‑а, ср. Диал. 1. Гърло.

2. Уста.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква