ГЪ̀ЛТАНЕ

ГЪ̀ЛТАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гълтам и от гълтам се. Различаваме хранителни рефлекси — дъвкане, гълтане, бозаене. ОБиол. Х кл, 56.

Списък на думите по буква