ГЪ̀ЛТАНИЕ

ГЪ̀ЛТАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Гълтане. Краката и роговете на животните взаимно стават топли и студени,..; гълтанието им става мъчно; жяждата им ся твърде умножява. Дун., 1866, бр. 85, 2.

Списък на думите по буква