ГЪЛЧЀЖ

ГЪЛЧЀЖ м. Диал. Гълчане. — На тебе казвам... Ти ли прибра котката? Маца разбира, за кого се отнися тоя гълчеж и покорно се измъква от хотела... Ст. Чилингиров, ХНН, 6.

Списък на думите по буква