ГЪЛЧОЛЀНЕ

ГЪЛЧОЛЀНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гълчоля.

Списък на думите по буква