ГЪЛЧОЛЯ̀

ГЪЛЧОЛЯ̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, несв., непрех. Диал. Бъбря, бърборя. — Гълчоля аз, но не обичам да докачам чиляка — разбра го Караколювеца и съжалително се вгледа в зачервените му малки очи. М. Яворски, ХСП, 143.

Списък на думите по буква