ГЪЛЪБА̀РКА

ГЪЛЪБА̀РКА ж. Жена гълъбар.

Списък на думите по буква