ГЪЛЪБА̀РНИЧЕ

ГЪЛЪБА̀РНИЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гълъбарник. Мария заповяда и устроиха малко гълъбарниче със синечервени преградки,.., и там постави гълъбчето. Р. Блъсков, ТПД (превод), 80.

Списък на думите по буква