ГЪЛЪБА̀РСТВО

ГЪЛЪБА̀РСТВО, мн. няма, ср. Отглеждане на домашни гълъби. Гълъбарството изискваше много време и грижи, а ние бяхме нетърпеливи. А. Гуляшки, ЗР, 52.

Списък на думите по буква