ГЪ̀ЛЪБКИ

ГЪ̀ЛЪБКИ, мн., ед. (рядко) гълъбка2 ж. Род базидиеви гъби от сем. Agaricaceae с полукълбовидна или равна, различно оцветена шапка и бяло пънче, които растат в широколистни и иглолистни гори, като ядивните им представители се ценят много заради добрите си вкусови качества. Russula.

Виолетова (кафявовиолетова) гълъбка. Ядивна вкусна гъба с почти равна, вдлъбната в средата, червеновиолетова или кафявовиолетова шапка и бяло невисоко пънче, която расте предимно в широколистни гори. Russula vesca. Зелена гълъбка. Ядивна вкусна гъба с мирис на плодове, която има зелена, отначало полукълбовидна, а после разперена и леко вдлъбната шапка, по-високо бяло пънче и която расте под храстите в иглолистни или смесени гори. Russula virescens. Защото и гъбите умело се крият в еднородни по цвят растителни площи:..; зелената гълъбка до широколистен бурен. А. Христофоров, О, 88. Коженочервена гълъбка. Ядивна вкусна гъба, която има тъмночервена, отначало полукълбовидна, а после разперена и леко вдлъбната шапка, бяло с розов оттенък пънче и расте в горите. Russula alutacea. Червена (красива) гълъбка. Ядивна гъба с приятен вкус и мирис, която е отначало с полукълбовидна, а после с по-разперена, леко сводеста червена шапка, има бяло невисоко пънче и се среща в широколистни гори. Russula lepida.

Списък на думите по буква