ГЪ̀ЛЪБОВ

ГЪ̀ЛЪБОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до гълъб1, който е на гълъб1. Той се скри зад храстите край пътя, разчупи хляба и започна да къса вкусното гълъбово месо. Той изяде двата печени гълъба. Г. Караславов, Избр. съч. V, 353. Тънкото фюфюкане на гълъбовите криле го възбуди. Елин Пелин, Съч. II, 197. — Искам да ида някъде, дето хората ядат печени агнета, гълъбови дробчета, рибици, пъстърва, петровски зачервени пиленца и пият черно винце мелнишко! А. Каралийчев, В, 82. Пейчо остана целия ден в Рътските колиби. Помага на Златка в къщната работа, ходиха с нея при козите, губиха се из гората да търсят гълъбово гнездо за щастие и се върнаха привечер. К. Петканов, П, 54-55. Гълъбово яйце.

2. Книж. Който има светлосив, светлосин, сивосинкав цвят. Големите гълъбови очи на бледичката Лида заблестяха. В. Геновска, ПЮФ, 112. И наново гълъбовата, изписана от Лондон пелерина на майор Молчев се развя по "Царя"... Д. Кисьов, Щ, 151. Костадин знаеше, че лозето на бъчваря е край пътя,.. Погледът му срещаше все същата изоставеност и глухота и диреше отмора в гълъбовата верига на Балкана. Ем. Ста‑

нев, ИК I, 163. Дали защото над полето припадаше гълъбов здрач и вече бяха започнали да се обаждат щурците,.., — на Георги се стори, че току-що покрай него е минало най-милото привидение, което някога се е присънвало пред очите му. А. Гуляшки, Л, 39. Изпрати я до антрето,.. И тук за пръв път видя отблизо очите ѝ — избледнял син цвят, почти гълъбов, никакво усещане за жизненост. П. Вежинов, НБК, 310.

Гълъбово око. Растение от рода гълъбови очички (оченца). Anemone hepatica. Гълъбова опашка. Бързолетяща пеперуда от семейство вечерници, която има тесни, тъмнопепеляви, с три тъмни ивици предни крила и тесни оранжевокафяви задни крила. Macroglossa stellatarum. Гълъбови очички (оченца). Многогодишни тревисти растения с многобройни триделни или петделни листа на дълги дръжки и със сини, розови, пурпурни или бели цветове, които растат из храсталацитге и широколистните гори. Hepatica. А то и пълно с цветя: небосносини гълъбови очички; цветчето на медуницата вече станало светлосиньо. Г. Марковски, СК, 89-90.

Списък на думите по буква