ГЪ̀ЛЪБОВО

ГЪ̀ЛЪБОВО-. Първа съставна част на сложни прилагателни със значение: който е премесен със светлосив, светлосин, сивосинкав цвят, напр. гълъбовосив, гълъбовосин, гълъбовосинкав, гълъбовосребрист и др.

Списък на думите по буква