ГЪ̀МЖЕЛ

ГЪ̀МЖЕЛ, мн. няма, м. Диал. Гъмжило. Нури-ага се изправяше пред широкото отверстие под стряхата и отправяше поглед към гъмжела от хора, който кръстосваше улиците. Д. Немиров, Д № 9, 42.

Списък на думите по буква