ГЪ̀НЕНЕ

ГЪ̀НЕНЕ ср. Отгл. същ. от гъна и от гъна се.

Списък на думите по буква