ГЪ̀НКАНЕ

ГЪ̀НКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гънкам и от гънкам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква