ГЪ̀НКОВ

ГЪ̀НКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който се отнася до гънка (в 4 знач.). Някои нефтени залежи са в съседство със солни находища,.. Нефтът в такъв случай се придвижва по гънкови, най-често антиклинални структури. П. Мандев, СПВ, 44. В резултат от нагъвателните тектонски движения се извършват гънкови дислокации, при които се образуват гънки. Р. Христов и др., Г, 84.

Списък на думите по буква